* = Måste fyllas i för att kunna skickas.

Ja, jag vill vara med i Bäcksjökyrkans Ungdom.

  Barnets namn*

  Födelsedatum*

  Adress*

  Telefon (Förälder/vårdnadshavare)*


  Förälder/vårdnadshavare

  Namn*

  E-postadress*

  Mobilnummer*

  Namn

  E-postadress

  Mobilnummer


  Annan kontaktperson

  Relation

  Namn

  E-postadress

  Mobilnummer

  Andra uppgifter om ditt barn, som kan vara bra för ledarna att känna till:


  Det är OK att mitt barn åker med ledare eller annan förälder vid eventuell utflykt.*

  JaNej

  Får vi publicera bilder där ditt barn finns med på hemsida, i tidning o.dyl.?*

  JaNej

  Medlemskap i Bäcksjökyrkans ungdom medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen equmenia. equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäkring som gäller alla som deltar i föreningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Gå gärna in och läs mer på www.equmenia.se