Gudstjänst, Anders Sundström, fortsättning på predikan på tema förföljelse

Gudstjänst, Anders Sundström, fortsättning på predikan på tema förföljelse