Gudstjänst i Stenkulla, Ingemar Fhager

Gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan i Hallsberg, Ingemar Fhager.
Egen fikakorg.