Bäcksjökyrkan

Östansjö Frikyrkoförsamling

Östansjö Frikyrkoförsamling

Alla samlingar i Bäcksjökyrkan är öppna för allmänheten och vi vill vara en kyrka för alla i Östansjö.

Vår strävan är att vara öppen för alla människors livsfrågor i ljuset av vår kristna tro.

Församlingen har ett femtiotal medlemmar och bildades genom att medlemmar från Viby Baptistförsamling och Viby Missionsförsamling förenats.

Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan.
(Equmeniakyrkan, före detta Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistkyrkan och Metodistkyrkan.)

Församlingens uppgift är att göra Kristi evangelium känt, trott och efterföljt.