Vi anordnar en rad olika aktiviteter för barn och ungdomar, där vår kristna tro ligger till grund för verksamheten.

Spårarscouter, klass 1-3

Påskpyssel - Spårarscout
Tisdagar kl 18.00-19.15
Scoutaktiviteter varvas med mycket lek, lagspel, pyssel och utflykter.

Kontaktperson: Britt-Marie Ekegren


Upptäckarscout, Klass 4-6, Äventyrsscout, klass 7-äldre

Upptäckarscouter äter hamburgare i sitt scoutkök på scoutläger
Tisdagar 18.00-19.30
Traditionell scoutverksamhet med medvetenhet kring naturhänsyn och människosyn.

Kontaktperson: Britt-Marie Ekegren