Titel/Ansvar Namn Tel. E-post
Pastor Vakant
Ordförande Fredrik Sävhammar 070-5156072
Upptäckarscout (klass 4- ) Fredrik Sävhammar 070-5156072
Uthyrning av Kyrkan Tomas Ekegren 070-7246249 tomas.ekegren@gmail.com
Uthyrning av Stenkulla Tomas Ekegren 070-7246249 tomas.ekegren@gmail.com