ADVENTSGUDSTJÄNST, Ronny Leijon

ADVENTSGUDSTJÄNST, Ronny Leijon
Sång: Lars-Ove o Clara Hammar
Kyrkkaffe