Bibelstudium, samtal och bön, Roland Perhamn

Bibelstudium, samtal och bön, Roland Perhamn
Kyrkfika
Efter gudstjänsten: Församlingsmöte
Ärende: Beslut i pastorsfrågan