Musikgudstjänst med nattvard i Kristallkyrkan

Musikgudstjänst med nattvard i Kristallkyrkan