Ekumenisk gudstänst i Bäcksjökyrkan, Magnus Persson

Ekumenisk bönevecka i Viby
Ekumenisk gudstänst i Bäcksjökyrkan, Magnus Persson