Ekumenisk gudstjänst i Bäcksjökyrkan, Roland Perhamn

Ekumenisk gudstjänst i Bäcksjökyrkan, Roland Perhamn
Kyrkfika