Ekumenisk gudstjänst i Kristallkyrkan, Magnus Persson

Ekumenisk bönevecka i Viby
Ekumenisk gudstjänst i Kristallkyrkan, Magnus Persson