Ekumenisk mässa i Viby kyrka

Bönevecka för kristen enhet 18-21 Jan
Ekumenisk mässa i Viby kyrka
Samkväm i församlingshemmet