Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby k:a

Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby k:a