Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby kyrka

Alla Helgons Dag
Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby kyrka