Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby kyrka

Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby kyrka
Ljuständning, medverkan av manskör