Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby kyrka

Ekumenisk minnesgudstjänst i Viby kyrka