Ekumenisk pilgrimsvandring, Broby äng-Stenkulla

Ekumenisk pilgrimsvandring, Broby äng-Stenkulla