Ekumenisk pilgrimsvandring, Broby äng

Ekumenisk pilgrimsvandring, Broby äng