Ekumeniska böneveckan, samling i Viby kyrka

Ekumeniska böneveckan, samling i Viby kyrka