Ekumeniska böneveckan, Sopplunch i Bäcksjökyrkan

Ekumeniska böneveckan, Sopplunch i Bäcksjökyrkan