Familjekväll, aktivitet, andakt, korv med bröd

Familjekväll, aktivitet, andakt, korv med bröd
I Bäcksjökyrkan