Församlingens årshögtid, Gudstjänst, Ingemar Fhager

Församlingens årshögtid, Gudstjänst, Ingemar Fhager
Årsmöte med kyrklunch