Församlingens årshögtid, Gudstjänst, Tord Ström

Församlingens årshögtid, Gudstjänst, Tord Ström
ca 11.30 ÅRSMÖTE med kyrklunch