”Gå djupare”, En mässa med Bengt Johansson och ekumenisk kör i Viby kyrka

”Gå djupare”, En mässa med Bengt Johansson och ekumenisk kör i Viby kyrka