Gudstjänst, Anders Sundström

Gudstjänst, Anders Sundström predikar
Kl 12.30 Sopplunch (Grupp 1) Information om Open Doors arbete