Gudstjänst i Bäcksjökyrkan, Roland Perhamn

Gudstjänst i Bäcksjökyrkan, Roland Perhamn