Gudstjänst, Björn Magnusson

Gudstjänst, Björn Magnusson
Sång: Karin Magnusson
Församlingssamtal med kyrkfika