Gudstjänst med nattvard, Christer Hambre

Gudstjänst med nattvard, Christer Hambre
Kyrkfika