Gudstjänst, Göran Didriksson

Gudstjänst, Göran Didriksson
Sång: Kina Appelqvist