Gudstjänst i Stenkulla, Håkan Isacsson

Gudstjänst i Stenkulla, Håkan Isacsson
Tag gärna med egen fikakorg!
Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen.