Gudstjänst i Stenkulla, Jörgen Lundberg

Gudstjänst i Stenkulla, Jörgen Lundberg
Tag gärna med egen fikakorg!
Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen.