Gudstjänst i Stenkulla missionshus

Gudstjänst i Stenkulla missionshus
Tillsammans med Viby församling