Gudstjänst i Stenkulla Missionshus, Per Alexandersson

Gudstjänst i Stenkulla Missionshus
Tillsammans med Equmeniakyrkan i Hallsberg.
Pred: Per Alexandersson
Medtag egen fikakorg