Gudstjänst i Stenkulla missionshus

Gudstjänst i Stenkulla missionshus
För mer information om Kristi himmelsfärdsdagen
se predikotur och affischer