Gudstjänst i Stenkulla, Per Alexandersson

Gudstjänst i Stenkulla, tillsammans med Equmeniakyrkan i Hallsberg.
Pred: Per Alexandersson
Tag gärna med egen fikakorg!
Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen.