Gudstjänst, Ingemar Fhager

Församlingens årshögtid
Gudstjänst, Ingemar Fhager
Efter gudstjänsten – Årsmöte