GUDSTJÄNST, Jonas Lundkvist från Sjukhuskyrkan

GUDSTJÄNST, Jonas Lundkvist från Sjukhuskyrkan.
Sång: Familjen Bjurström