Gudstjänst i Kristallkyrkan, nattvard

Gudstjänst i Kristallkyrkan, nattvard