Gudstjänst, Martin Lindhé

Gudstjänst, Martin Lindhé
Församlingskväll efter gudstjänsten