Gudstjänst med nattvard, Tord Ström

Gudstjänst med nattvard, Tord Ström predikar.