Gudstjänst med nattvard, Anna Sundberg, insamling

Gudstjänst med nattvard, Anna Sundberg, insamling
Bön och offerdag för pastors och diakoniutbildningen
Sång Katarina Fermby
Kyrkfika