Gudstjänst med nattvard, Öjvin och Verna Berbres

Gudstjänst med nattvard i Bäcksjökyrkan
Öiwin och Verna Berbres