Gudstjänst med nattvard, Gert Sävhammar

Gudstjänst med nattvard, Gert Sävhammar
Sång: Fredrik och Paulina