Gudstjänst med nattvard, Göran Didriksson

Gudstjänst med nattvard, Göran Didriksson
Sång: Katarina Fermby