Gudstjänst med nattvard, Göran Didriksson

Gudstjänst med nattvard, Göran Didriksson
Sång: Anna Wilhelmsson