Gudstjänst med nattvard, Ingemar Fhager

Gudstjänst med nattvard, Ingemar Fhager
Enkelt kyrkfika