Gudstjänst med nattvard, Ingemar Fhager

Gudstjänst med nattvard, Ingemar Fhager
Sång: Katarina Fermby
Enkelt kyrkfika