Gudstjänst med nattvard, Jan-Gunnar Wahlén

Gudstjänst med nattvard, Jan-Gunnar Wahlén
Konfirmanderna i Viby deltar i gudstjänsten.