GUDSTJÄNST med nattvard, Jörgen Lundberg

GUDSTJÄNST med nattvard, Jörgen Lundberg
Församlingsmöte efter gudstjänsten